Βρες τα θέματα και τις απαντήσεις των πανελλαδικών εδώ

Πολιτική Απορρήτου

Εισαγωγή

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θεωρούμε κάθε πληροφορία που μπορεί άμεσα ή έμμεσα να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίησή σας όπως το όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση IP κ.α. Ο όμιλος φροντιστηρίων Σύστημα συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα απολύτως
απαραίτητα δεδομένα με σεβασμό και υπευθυνότητα.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Αρμόδια για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για την παρούσα πολιτική προστασίας είναι τα στελέχη των φροντιστηρίων. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τα αρμόδια στελέχη για θέματα που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα στο policy@systima.gr ή στα τηλέφωνα των φροντιστηρίων.

Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Τα δεδομένα που συλλέγουμε χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

1. Δεδομένα φόρμας επικοινωνίας

Χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας που παρέχεται στην ιστοσελίδα μας, τα δεδομένα που συμπληρώνετε αποστέλλονται κρυπτογραφημένα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φροντιστηρίου χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο SMTP. Τα δεδομένα αυτά δεν θα μεταβιβαστούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία σε τρίτους φορείς.

2. Δεδομένα φόρμας ραντεβού

Χρησιμοποιώντας τη φόρμα ραντεβού που παρέχεται στην ιστοσελίδα μας, τα δεδομένα που συμπληρώνετε αποστέλλονται κρυπτογραφημένα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φροντιστηρίου χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο SMTP. Τα δεδομένα αυτά δεν θα μεταβιβαστούν και δεν θα υποβληθούν σε
επεξεργασία σε τρίτους φορείς.

3. Δεδομένα φόρμας αποστολής βιογραφικού

Χρησιμοποιώντας τη φόρμα αποστολής βιογραφικού που παρέχεται στην ιστοσελίδα μας, τα δεδομένα που συμπληρώνετε και τα αρχεία που επισυνάπτετε αποστέλλονται κρυπτογραφημένα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φροντιστηρίου χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο SMTP. Τα δεδομένα αυτά δεν θα μεταβιβαστούν και δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία σε τρίτους φορείς.

4. Διευθύνσεις παραληπτών του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου (newsletter)

Συμπληρώνοντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στην σχετική φόρμα πραγματοποιείται η εγγραφή σας στο newsletter. Η διεύθυνσή που υποβάλλετε προωθείτε στο MailChimp που μας παρέχει υπηρεσίες μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διεύθυνσή σας θα παραμείνει στις λίστες του MailChimp μέχρι να ζητήσετε την διαγραφή σας από αυτές. Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας του συνδέσμους που βρίσκονται στα email που λαμβάνεται από το MailChimp. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην παράγραφο Τρίτοι φορείς επεξεργασίας δεδομένων.

5. Δεδομένα παρακολούθησης επισκεψιμότητας

Για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των χρηστών στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε Google Analytics. Παρόλο που τα Google Analytics καταγράφουν δεδομένα όπως η γεωγραφική περιοχή, η συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης, αυτά τα δεδομένα δεν ταυτοποιούν το χρήστη. Ενώ, όσο αφορά την καταγραφή της διεύθυνσης IP από τα Google Analytics, δεν έχουμε καμία πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην παράγραφο Τρίτοι φορείς επεξεργασίας δεδομένων. Η απενεργοποίηση των cookies θα αποτρέψει τα Google Analytics να παρακολουθήσουν τη δραστηριότητά σας.

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης

Τα δεδομένα σας διατηρούνται για τον ελάχιστο δυνατό χρόνο, έως ότου εξεταστεί το αίτημά σας, ολοκληρωθεί η παροχή των ζητούμενων πληροφοριών ή η αντίστοιχη ημερίδα, διαγωνισμός κ.λ.π. Για τους αποδέκτες των newsletter οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διατηρούνται έως ότου απεγγραφούν από την υπηρεσία. Για την αποστολή βιογραφικών τα δεδομένα διατηρούνται έως και 12 μήνες ή μέχρι να εξεταστούν οι αιτήσεις.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Ο διακομιστής ιστοτόπου των φροντιστηρίων Σύστημα χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HTTPS για την ασφαλή μεταφορά των δεδομένων που ανταλλάσσονται στον ιστότοπό μας.

Τρίτοι φορείς επεξεργασίας δεδομένων

Για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους τρίτους φορείς επεξεργασίας δεδομένων. Οι φορείς αυτοί έχουν επιλεγεί προσεκτικά και συμμορφώνονται με τη διακρατική συμφωνία γνωστή ως EU-US Privacy Shield καθώς έχουν την έδρα τους στις ΗΠΑ.
Google
Mailchimp

Πληροφορίες για τα Cookies

Με τον όρο Cookies εννοούμε μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή του χρήστη προκειμένου να κάνουν την περιήγηση πιο εύκολη και λειτουργική. Χωρίζονται στα cookies συνεδρίας και στα παραμένοντα cookies. Τα τελευταία είναι απαραίτητα για να θυμάται ο περιηγητής σας τις ρυθμίσεις που είχατε επιλέξει στον ιστότοπο την τελευταία φορά που συνδεθήκατε. Μπορείτε να μην αποδεχτείτε τη χρήση cookies ή να επιτρέψετε συγκεκριμένες κατηγορίες, ωστόσο ίσως μειωθεί η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας.

Κατηγορίες Cookies

Τα cookies που χρησιμοποιούμε χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

1. Απαραίτητα Cookies

Τα cookies αυτά είναι απολύτως απαραίτητα για τις βασικές λειτουργίες και την ασφάλεια του ιστοτόπου. Είναι απολύτως ανώνυμα.

2. Cookies Λειτουργικότητας

Επιτρέπουν την αποθήκευση δεδομένων που έχουν ήδη υποβληθεί, είναι απαραίτητα για
λειτουργίες όπως η κοινοποίηση.

3. Cookies Απόδοσης

Χρησιμοποιούνται για την βελτίωση της απόκρισης της ιστοσελίδας μέσω ευρετηριοποίησης. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται δεν επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη.

4. Cookies Αναλυτικών

Τα cookies αυτά μας βοηθούν να καταλάβουμε πως αλληλοεπιδρούν οι χρήστες με τον ιστότοπό μας. Καταγράφονται ανωνυμοποιημένες πληροφορίες όπως ο αριθμός των επισκεπτών, η πηγή των επισκεπτών και άλλα. Σκοπός τους είναι η βελτίωση της απόδοσης και του περιεχομένου από εμάς.

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Στην ιστοσελίδα μας παρέχονται σύνδεσμοι προς εξωτερικές ιστοσελίδες για την πολιτική απορρήτου και την ασφάλεια των οποίων δεν φέρουμε καμία ευθύνη.

Παραβιάσεις Δεδομένων

Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου σε οποιονδήποτε και σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

Αλλαγές στην πολιτική προστασίας δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε την παρούσα πολιτική σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις τρέχουσες εξελίξεις, χωρίς την ρητή ενημέρωση των πελατών ή των χρηστών αυτής της σελίδας.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε την φόρμα ενδιαφέροντος με τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό, ώστε να βρούμε το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας!