Συμβουλευτική Υποστήριξη

Εξατομικευμένη στήριξη μαθητή

• Τακτικές και προκαθορισμένες κατ’ ιδίαν συναντήσεις
• Ατομικά προγράμματα μελέτης προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες του μαθητή
• Παρακολούθηση της «καμπύλης» επίδοσης του και άμεσες διδακτικές παρεμβάσεις
• Συμβολή στη διαμόρφωση ρεαλιστικών και εφικτών στόχων που ανταποκρίνονται στις επιθυμίες και στις δυνατότητες του

Συμπλήρωση μηχανογραφικού

Έγκυρη και ουσιαστική στήριξη από τους συνεργάτες του Φροντιστηρίου. Σε ατομικές συναντήσεις ιεραρχούνται οι προτιμήσεις, αξιολογούνται τα επαγγελματικά δεδομένα, παρέχεται ενημέρωση για τις απαιτήσεις και τις προοπτικές των σχολών.

Πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαδικτυακό τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού με εξατομικευμένα αποτελέσματα για κάθε μαθητή και γραπτή πολυσέλιδη αξιολόγηση
Ενημερωτική ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων σε συνάρτηση πάντα με τα ισχύοντα στο ελληνικό και εκπαιδευτικό σύστημα

Ενημέρωση γονέων

Τρεις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις το χρόνο με στόχο την άμεση επικοινωνία γονέων και καθηγητών για την εξασφάλιση της εποικοδομητικής συνεργασίας που αποσκοπεί στην επίτευξη του κοινού στόχου που είναι η εξασφάλιση μιας δημιουργικής εκπαιδευτικής διαδρομής προς την επιτυχία των παιδιών.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε την φόρμα ενδιαφέροντος με τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό, ώστε να βρούμε το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας!