Βρες τα θέματα και τις απαντήσεις των πανελλαδικών εδώ

Συμβουλευτική Υποστήριξη

Εξατομικευμένη στήριξη μαθητή

• Τακτικές και προκαθορισμένες κατ’ ιδίαν συναντήσεις
• Ατομικά προγράμματα μελέτης προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες του μαθητή
• Παρακολούθηση της «καμπύλης» επίδοσής του και άμεσες διδακτικές παρεμβάσεις
• Συμβολή στη διαμόρφωση ρεαλιστικών και εφικτών στόχων που ανταποκρίνονται στις επιθυμίες και στις δυνατότητές του

Συμπλήρωση μηχανογραφικού

Έγκυρη και ουσιαστική στήριξη από τους συνεργάτες του Φροντιστηρίου. Σε ατομικές συναντήσεις ιεραρχούνται οι προτιμήσεις, αξιολογούνται τα επαγγελματικά δεδομένα, παρέχεται ενημέρωση για τις απαιτήσεις και τις προοπτικές των σχολών.

Πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαδικτυακό τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που αξιολογεί τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα και το οποίο παραδίδεται στον μαθητή σε μορφή ολιγοσέλιδου βιβλίου.
Παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων του τεστ με κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Ενημέρωση γονέων

Τρεις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις κάθε χρόνο ώστε να εξασφαλίζεται η εποικοδομητική συνεργασία γονέων και καθηγητών που απαιτείται για την επίτευξη του κοινού στόχου: την δημιουργία μιας εκπαιδευτικής διαδρομής που οδηγεί στην επιτυχία των παιδιών.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε την φόρμα ενδιαφέροντος με τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό, ώστε να βρούμε το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας!