Βρες τα θέματα και τις απαντήσεις των πανελλαδικών εδώ

Διαγωνίσματα και Απαντήσεις

Διαγωνίσματα 2022-2023​

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα θέματα και τις ενδεικτικές απαντήσεις όλων των διαγωνισμάτων του τρέχοντος σχολικού έτους σε μορφή PDF.

Τα αρχεία κάθε διαγωνίσματος θα είναι διαθέσιμα μετά το μεσημέρι της ίδιας μέρας.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα των διαγωνισμάτων κάντε κλικ εδώ:

Για τα διαγωνίσματα και τις απαντήσεις του προηγούμενου σχολικού έτους κάντε κλικ εδώ:

  • Γ' Λυκείου
  • Γ' ΕΠΑΛ
  • Β' Λυκείου
  • Α' Λυκείου
  • γ' γυμν.
  • β' γυμν.
  • α' γυμν.

Γ΄ Λυκείου

Ημ/νία Μάθημα Θέματα Λύσεις
07/05 Μαθ.
07/05 Βιολογία
07/05 Άγνωστο
07/05 Γνωστό
20/04 ΑΟΘ (Ε)
20/04 ΑΟΘ (Ν)
20/04 Χημεία
20/04 Ιστορία
18/04 ΑΕΠΠ
18/04 Φυσική
18/04 Λατινικά
12/04 Έκθεση
02/04 Βιολογία
02/04 Μαθ.
02/04 Άγνωστο
02/04 Γνωστό
19/03 ΑΟΘ (Ε/Γ23)
19/03 ΑΟΘ (Ε/Γ21-Γ22)
19/03 ΑΟΘ (Ν)
19/03 Χημεία (Αποφ.)
19/03 Χημεία
19/03 Ιστορία
05/03 ΑΕΠΠ (Ε)
05/03 ΑΕΠΠ (Ν)
05/03 Λατινικά
05/03 Φυσική
19/02 Μαθ.
19/02 Βιολογία
19/02 Άγνωστο
19/02 Γνωστό
05/02 Έκθεση
15/01 Μαθ. (Ν)
15/01 Μαθ. (Ε)
15/01 Βιολογία
15/01 Γνωστό
15/01 Άγνωστο
05/01 ΑΟΘ (Ε/Γ23)
05/01 ΑΟΘ (Ε)
05/01 ΑΟΘ (Ν)
05/01 Χημεία
05/01 Ιστορία
03/01 ΑΕΠΠ (Ν)
03/01 ΑΕΠΠ (Ε)
03/01 Φυσική
03/01 Λατινικά
18/12 Μαθ (Ε)
18/12 Μαθ (Ν)
18/12 Βιολογία
18/12 Γνωστό
18/12 Άγνωστο
4/12 Έκθεση
20/11 Ιστορία
20/11 Χημεία
20/11 ΑΟΘ (Ντεπώ)
20/11 ΑΟΘ (Ε/Γ21)
20/11 ΑΟΘ (Ε/Γ22)
20/11 ΑΟΘ (Ε/Γ23)
06/11 Λατινικά
06/11 ΑΕΠΠ
06/11 Φυσική
23/10 Αρχαία
23/10 Βιολογία
23/10 Μαθ
09/10 Έκθεση

Γ΄ ΕΠΑΛ

Ημ/νία Μάθημα Θέματα Λύσεις
20/04 ΑΟΔΕ (Ε)
20/04 ΑΟΔΕ (Ν)
20/04 Υγιεινή
20/04 Δίκτυα
18/04 Μαθ.
12/04 ΑΟΘ (Ε)
12/04 ΑΟΘ (Ν)
12/04 Ανατομία
12/04 Προγρ.
02/04 Έκθεση
19/03 ΑΟΔΕ (Ε)
19/03 ΑΟΔΕ (Ν)
19/03 Δίκτυα
19/03 Ανατομία
05/03 Μαθ.
19/02 ΑΟΘ (Ε)
19/02 ΑΟΘ (Ν)
19/02 Ανατομία
19/02 Προγρ.
05/02 Έκθεση
15/01 Δίκτυα
15/01 Υγιεινή
15/01 ΑΟΔΕ (Ε)
15/01 ΑΟΔΕ (Ν)
05/01 Μαθ.
03/01 ΑΟΘ (Ν)
03/01 ΑΟΘ (Ε)
03/01 Προγρ.
03/01 Ανατομία
18/12 Έκθεση
04/12 Δίκτυα
04/12 Υγιεινή
04/12 ΑΟΔΕ
20/11 Μαθ.
06/11 ΑΟΘ
06/11 Ανατομία
06/11 Προγρ.
23/10 Έκθεση

Β΄ Λυκείου

Ημ/νία Μάθημα Θέματα Λύσεις
07/05 Αρχαία
07/05 Άλγεβρα (Ε)
07/05 Άλγεβρα (Ν)
07/05 Άλγεβρα (ΕΠΑΛ)
20/04 ΑΟΘ (Ε)
20/04 ΑΟΘ (Ν)
20/04 Φυσική
20/04 Ιστορία
18/04 Βιολογία
18/04 Μαθ.
18/04 Λατινικά
12/04 Έκθεση
02/04 Χημεία
02/04 Χημεία (Ν/Β12)
02/04 ΑΕΠΠ (Ε)
02/04 ΑΕΠΠ (Ν)
02/04 Αρχαία
19/03 ΑΟΘ (Ε)
19/03 ΑΟΘ (Ν)
19/03 Φυσική
19/03 Ιστορία
05/03 Άλγεβρα (ΕΠΑΛ)
05/03 Άλγεβρα
05/03 Λατινικά
19/02 ΑΕΠΠ (Ε/Β22)
19/02 ΑΕΠΠ
19/02 Χημεία (Ν/Β12)
19/02 Χημεία
19/02 Αρχαία
05/02 Έκθεση
15/01 Άλγεβρα (ΕΠΑΛ)
15/01 Άλγεβρα
15/01 Αρχαία
05/01 ΑΟΘ (Ε/Β22)
05/01 ΑΟΘ (Ε/Β21)
05/01 ΑΟΘ (Ν)
05/01 Φυσική
05/01 Ιστορία
03/01 Βιολογία
03/01 Μαθ
03/01 Λατινικά
18/12 Αρχαία
18/12 Χημεία
18/12 Χημεία (Ε/Β12)
18/12 ΑΕΠΠ (Ε)
18/12 ΑΕΠΠ (Ν)
4/12 Έκθεση
20/11 Ιστορία
20/11 Φυσική
20/11 ΑΟΘ (Ντεπώ)
20/11 ΑΟΘ (Ε/Β21)
20/11 ΑΟΘ (Ε/Β22)
06/11 Άλγεβρα (ΕΠΑΛ)
06/11 Λατινικά
06/11 Άλγεβρα
23/10 ΑΕΠΠ (Ν)
23/10 ΑΕΠΠ (Ε)
23/10 Χημεία (Ν) Β12
23/10 Χημεία
23/10 Αρχαία
09/10 Έκθεση

Α΄ Λυκείου

Ημ/νία Μάθημα Θέματα Λύσεις
07/05 Άλγεβρα
20/04 Χημεία (Ε/Α3)
20/04 Χημεία (Ε/Α1,Α2)
20/04 Χημεία (Ν)
18/04 Φυσική
12/04 Έκθεση
02/04 Άλγεβρα
19/03 Χημεία (Ε/Α3)
19/03 Χημεία (Ε/Α1,Α2)
19/03 Χημεία (Ν)
05/03 Φυσική (Ε/Α1,Α3)
05/03 Φυσική
19/02 Άλγεβρα
05/02 Έκθεση
15/01 Αρχαία
05/01 Χημεία (Ε/Α3)
05/01 Χημεία (Ε)
05/01 Χημεία (Ν)
03/01 Φυσική
18/12 Άλγεβρα
4/12 Έκθεση
20/11 Χημεία
20/11 Χημεία (Α3)
06/11 Φυσική
23/10 Άλγεβρα
09/10 Έκθεση

γ' γυμνασίου

Ημ/νία Μάθημα Θέματα Λύσεις
20/04 Αρχαία (Ε/γ2)
20/04 Αρχαία (Ε/γ1)
20/04 Αρχαία (Ν)
18/04 Φυσική / Χημεία (Ε/γ2)
18/04 Φυσική (Ε/γ1)
18/04 Φυσική / Χημεία (Ν)
12/04 Έκθεση (Ε/γ2)
12/04 Έκθεση (Ε/γ1)
12/04 Έκθεση (Ντεπώ)
02/04 Μαθ. (Ε/γ2)
02/04 Μαθ. (Ε/γ1)
02/04 Μαθ. (Ντεπώ)
19/03 Αρχαία (Ε/γ2)
19/03 Αρχαία (Ε/γ1)
05/03 Φυσική / Χημεία (Ε/γ2)
05/03 Φυσική / Χημεία (Ε/γ1)
05/03 Φυσική / Χημεία (Ν)
19/02 Έκθεση (Ε/γ2)
19/02 Έκθεση (Ε/γ1)
19/02 Έκθεση (Ντεπώ)
05/02 Μαθ. (Ε/γ2)
05/02 Μαθ. (Ε/γ1)
05/02 Μαθ. (Ντεπώ)
15/01 Αρχαία (Ε/γ2)
15/01 Αρχαία (Ε/γ1)
15/01 Αρχαία (Ντεπώ)
05/01 Φυσική / Χημεία (Ε/γ2)
05/01 Φυσική / Χημεία (Ε/γ1)
05/01 Φυσική / Χημεία (Ντεπώ)
03/01 Έκθεση (Ε/γ2)
03/01 Έκθεση (Ε/γ1)
03/01 Έκθεση (Ντεπώ)
18/12 Μαθ. (Ντεπώ)
18/12 Μαθ. (Ε/γ1)
18/12 Μαθ. (Ε/γ2)
4/12 Αρχαία (Ντεπώ)
4/12 Αρχαία (Ε/γ2)
4/12 Αρχαία (Ε/γ1)
20/11 Φυσική / Χημεία (Ντεπώ)
20/11 Φυσική / Χημεία (Ε/γ1)
20/11 Φυσική / Χημεία (Ε/γ2)
06/11 Έκθεση (Ντεπώ)
06/11 Έκθεση (Ε/γ2)
06/11 Έκθεση (Ε/γ1)
23/10 Μαθ. (Ντεπώ)
23/10 Μαθ. (Ε/γ2)
23/10 Μαθ. (Ε/γ1)

β' γυμνασίου

Ημ/νία Μάθημα Θέματα Λύσεις
20/04 Αρχαία
18/04 Φυσική / Χημεία
12/04 Έκθεση
02/04 Μαθηματικά
19/03 Αρχαία
05/03 Φυσική / Χημεία
19/02 Έκθεση
05/02 Μαθηματικά
15/01 Αρχαία
05/01 Φυσική / Χημεία
03/01 Έκθεση
18/12 Μαθ.
4/12 Αρχαία
20/11 Φυσική / Χημεία
06/11 Έκθεση
23/10 Μαθ.

α' γυμνασίου

Ημ/νία Μάθημα Θέματα Λύσεις
20/04 Αρχαία
18/04 Έκθεση
12/04 Μαθ.
02/04 Αρχαία
19/03 Έκθεση
05/03 Μαθ.
19/02 Αρχαία
05/02 Έκθεση
15/01 Μαθ.
05/01 Αρχαία
03/01 Έκθεση
18/12 Μαθ.
4/12 Αρχαία
20/11 Έκθεση
06/11 Μαθ.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε την φόρμα ενδιαφέροντος με τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό, ώστε να βρούμε το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας!