Θερινά τμήματα

Το πληρέστερο πρόγραμμα θερινών μαθημάτων που δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα σε όσους το ακολουθούν.

  • Ο μαθητής θα ολοκληρώσει τη διδακτέα ύλη νωρίτερα και κατ’ επέκταση θα έχει την ευκαιρία περισσότερων επαναλήψεων μέχρι την έναρξη των εξετάσεων
  • Καλύπτει τα όποια κενά της Β’ Λυκείου και εισέρχεται με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στη δοκιμασία της Γ’ Λυκείου
  • Έτσι αξιοποιεί δημιουργικά το χρονικό διάστημα του καλοκαιριού, χωρίς να στερηθεί τον αναγκαίο χρόνο των διακοπών, αφού τα μαθήματα γίνονται από Τρίτη έως Πέμπτη

Ανθρωπιστικές σπουδές

Μάθημα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3
Αρχαία 6
Ιστορία 2
Κοινωνιολογία 2

Θετικές σπουδές

Μάθημα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3
Φυσική 4
Χημεία 4
Μαθηματικά 4

Υγείας

Μάθημα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3
Φυσική 4
Χημεία 4
Βιολογία 3

Οικονομίας και πληροφορικής

Μάθημα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3
Μαθηματικά 4
Προγραμματισμός 3
Οικονομία 3