Θερινά τμήματα

Το πληρέστερο πρόγραμμα θερινών μαθημάτων που δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα σε όσους το ακολουθούν.

  • Ο μαθητής θα ολοκληρώσει τη διδακτέα ύλη νωρίτερα και κατ’ επέκταση θα έχει την ευκαιρία περισσότερων επαναλήψεων μέχρι την έναρξη των εξετάσεων
  • Καλύπτει τα όποια κενά της Β’ Λυκείου και εισέρχεται με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στη δοκιμασία της Γ’ Λυκείου
  • Έτσι αξιοποιεί δημιουργικά το χρονικό διάστημα του καλοκαιριού, χωρίς να στερηθεί τον αναγκαίο χρόνο των διακοπών, αφού τα μαθήματα γίνονται από Τρίτη έως Πέμπτη


Ανθρωπιστικές σπουδές

Μάθημα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία 5
Ιστορία 2
Επιλογής
Λατινικά 4
Βιολογία γενικής 2
Μαθηματικά γενικής 2

Θετικές σπουδές

Μάθημα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Φυσική 4
Χημεία 2
Επιλογής
Μαθηματικά 5
Βιολογία κατ. 2
Ιστορία γενικής 2

Οικονομίας και πληροφορικής

Μάθημα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Μαθηματικά 6
Προγραμματισμός 3
Επιλογής
Αρχές οικονομικής θεωρίας 2
Βιολογία γενικής 2
Ιστορία γενικής 2