Θετικές σπουδές

Μάθημα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3
Μαθηματικά 4
Φυσική 4
Χημεία 4