Θετικές σπουδές

Μάθημα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3
Μαθηματικά 5
Φυσική 4
Χημεία 4