Οικονομίας και πληροφορικής

Μάθημα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3
Μαθηματικά 6
Πληροφορική 2
Οικονομία 2