Ανθρωπιστικές σπουδές

Μάθημα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3
Αρχαία 5
Ιστορία 2
Κοινωνιολογία 3