Θετικές σπουδές

Μάθημα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Άλγεβρα 2
Φυσική 2
Χημεία 2
Μαθηματικά 2
Σύνολο 10
Προετοιμασία Γ' Λυκείου
Μαθηματικά Γ' Λυκείου 2
Φυσική Γ' Λυκείου 2