Οικονομίας και πληροφορικής

Μάθημα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Άλγεβρα 2
Μαθηματικά 2
ΑΟΘ 1
Προγραμματισμός 1
Σύνολο 8