Ανθρωπιστικές σπουδές

Μάθημα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3
Αρχαία 4
Λατινικά 2
Ιστορία 1
Σύνολο 9