Ανθρωπιστικές σπουδές

Μάθημα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία 4
Λατινικά 1
Άλγεβρα 1
Σύνολο 8