Πρόγραμμα Α' Λυκείου

Μάθημα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία 2
Άλγεβρα 3
Φυσική 3
Σύνολο 10
Επιλογής
Γεωμετρία 1
Χημεία 1