Υπολογισμός μορίων

Επιλέξτε ομάδα προσανατολισμού:

Μαθήματα Γραπτός Βαθμός
Προσανατολισμού
Επιλογής (μπορείτε να επιλέξετε μέχρι 2 μαθήματα)
Τελικά Μόρια
1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές Επιστήμες
2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές Επιστήμες
3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας
4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής
-