Διδακτικές παροχές

Διαγωνίσματα Προσομοίωσης

Προγραμματισμένα εκτός ωραρίων μαθημάτων στα πρότυπα των πανελλαδικών εξετάσεων, τόσο σε επίπεδο θεμάτων, όσο και σε επίπεδο οργάνωσης.

 

Εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί

Το κάθε γνωστικό αντικείμενο διδάσκεται από καθηγητές της ειδικότητας οι οποίοι έχουν την κατάρτιση αλλά και την πείρα στο μάθημα. Παράλληλα είναι εκπαιδευτικοί που σέβονται το λειτούργημά τους και στέκονται με υπευθυνότητα και κατανόηση δίπλα στα παιδιά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

 

Πλήρης Σειρά Εγχειριδίων

Ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των μαθητών είναι σαφή και διαφωτιστικά για τον μαθητή και διευκολύνουν την προσέγγιση και την κατανόηση της ύλης. 

 

Ειδικά μαθήματα

  • Συνεργασία με πρότυπα κέντρα αθλητικής προετοιμασίας των υποψηφίων για Στρατιωτικές, Αστυνομικές Σχολές και Τ.Ε.Φ.Α.Α
  • Συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες για μάθημα Σχεδίου