Πρόγραμμα διαγωνισμάτων 2019-2020

Τα διαγωνίσματα προσομoίωσης είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών και διεξάγονται εκτός ωραρίων μαθημάτων στα πρότυπα των πανελλαδικών εξετάσεων, τόσο σε επίπεδο θεμάτων, όσο και σε επίπεδο οργάνωσης. Παρακάτω ακολουθεί το πρόγραμμα διαγωνισμάτων όλης της χρονιάς:

1ος κύκλος

Ημερομηνία Γ' Λυκείου
Ανθρωπιστικές
Γ' Λυκείου
Θετικές
Γ' Λυκείου
Οικονομίας
B' Λυκείου
Ανθρωπιστικές
B' Λυκείου
Θετικές 

Β' Λυκέιου
Οικονομίας

Α' Λυκείου
6/10 Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση
20/10 Κοινωνιολογία Χημεία ΑΕΠΠ Κοινωνιολογία Χημεία ΑΕΠΠ Άλγεβρα
3/11 Αρχαία Μαθηματικά Μαθηματικά Ιστορία Μαθηματικά Μαθηματικά Φυσική
17/11 Ιστορία Φυσική ΑΟΘ Αρχαία Φυσική ΑΟΘ Αρχαία
1/12 Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση
15/12 Κοινωνιολογία Χημεία ΑΕΠΠ Κοινωνιολογία Χημεία ΑΕΠΠ Άλγεβρα
3/1 Αρχαία Μαθηματικά Μαθηματικά Ιστορία Μαθηματικά Μαθηματικά Φυσική
12/1 Ιστορία Φυσική ΑΟΘ Αρχαία Φυσική ΑΟΘ Αρχαία

2ος κύκλος

Ημερομηνία Γ' Λυκείου
Ανθρωπιστικές
Γ' Λυκείου
Θετικές
Γ' Λυκείου
Οικονομίας
B' Λυκείου
Ανθρωπιστικές
B' Λυκείου
Θετικές 

Β' Λυκέιου
Οικονομίας

Α' Λυκείου
26/1 Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση
9/2 Κοινωνιολογία Χημεία ΑΕΠΠ Κοινωνιολογία Χημεία ΑΕΠΠ Άλγεβρα
23/2 Ιστορία Φυσική ΑΟΘ Ιστορία Φυσική ΑΟΘ Φυσική
8/3 Αρχαία Μαθηματικά Μαθηματικά Αρχαία Μαθηματικά Μαθηματιά Αρχαία
22/3 Κοινωνιολογία Χημεία ΑΕΠΠ Κοινωνιολογία Χημεία ΑΕΠΠ Άλγεβρα
5/4 Ιστορία Φυσική ΑΟΘ Ιστορία Φυσική ΑΟΘ Αρχαία
15/4 Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση
22/4 Αρχαία Μαθηματικά Μαθηματικά Αρχαία Μαθηματικά Μαθηματικά Φυσική