Πρόγραμμα διαγωνισμάτων 2020-2021

Τα διαγωνίσματα προσομoίωσης είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών και διεξάγονται εκτός ωραρίων μαθημάτων στα πρότυπα των πανελλαδικών εξετάσεων, τόσο σε επίπεδο θεμάτων, όσο και σε επίπεδο οργάνωσης. Παρακάτω ακολουθεί το πρόγραμμα διαγωνισμάτων όλης της χρονιάς.

1ος κύκλος

Ημερομηνία Γ' Λυκείου
Ανθρωπιστικές
Γ' Λυκείου
Θετικές / Υγείας
Γ' Λυκείου
Οικονομίας
B' Λυκείου
Ανθρωπιστικές
B' Λυκείου
Θετικές / Υγείας
Β' Λυκείου
Οικονομίας
Α' Λυκείου
4/10 Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση
18/10 Κοινωνιολογία Χημεία ΑΕΠΠ Λατινικά Χημεία ΑΕΠΠ Άλγεβρα
1/11 Αρχαία Μαθηματικά / Βιολογία Μαθηματικά Ιστορία Μαθηματικά / Βιολογία Μαθηματικά Φυσική
15/11 Ιστορία Φυσική ΑΟΘ Αρχαία Φυσική ΑΟΘ Αρχαία
29/11 Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση
13/12 Κοινωνιολογία Χημεία ΑΕΠΠ Λατινικά Χημεία ΑΕΠΠ Άλγεβρα
5/1 Αρχαία Μαθηματικά / Βιολογία Μαθηματικά Ιστορία Μαθηματικά / Βιολογία Μαθηματικά Φυσική
10/1 Ιστορία Φυσική ΑΟΘ Αρχαία Φυσική ΑΟΘ Αρχαία

2ος κύκλος

Ημερομηνία Γ' Λυκείου
Ανθρωπιστικές
Γ' Λυκείου
Θετικές
Γ' Λυκείου
Οικονομίας
B' Λυκείου
Ανθρωπιστικές
B' Λυκείου
Θετικές / Υγείας
Β' Λυκείου
Οικονομίας
Α' Λυκείου
7/2 Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση
21/2 Κοινωνιολογία Χημεία ΑΕΠΠ Λατινικά Χημεία ΑΕΠΠ Άλγεβρα
7/3 Ιστορία Φυσική ΑΟΘ Ιστορία Φυσική ΑΟΘ Φυσική
21/3 Αρχαία Μαθηματικά / Βιολογία Μαθηματικά Αρχαία Μαθηματικά / Βιολογία Μαθηματιά Αρχαία
4/4 Κοινωνιολογία Χημεία ΑΕΠΠ Λατινικά Χημεία ΑΕΠΠ Άλγεβρα
18/4 Ιστορία Φυσική ΑΟΘ Ιστορία Φυσική ΑΟΘ Χημεία
28/4 Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση
6/5 Αρχαία Μαθηματικά / Βιολογία Μαθηματικά Αρχαία Μαθηματικά / Βιολογία Μαθηματικά Φυσική